ELEMENTER

Elementer
Elementer
Elementer
Elementer

Leveringsbeskrivelse

Bunnsvill papp 198 mm

Styringsvil

36 x 198 Stendere

20 cm med isolasjon

Gu-gips som vindsperre

30×48 Leketer

Kledning i ønsket farge

Bjelkelag jmf prosjektering

Spongulv

 

Prefabrikkerte takstoler

Underlagspapp

Sløyfer

Lekter

Takstein

Ikke isolert

19 x 98 Bord i Gesimsen

Trelags glass

Leveres med U-verdi 0,8

Trevinduer eller PVC

Etter avtale

Om ønskelig så kan vi levere plater på mark i henhold til de nyeste energikravene

Vi kan prosjektere tiltak ut fra leverte arkitekt tegninger